DanceArt – Present-Project

Első felvonás:

Félálomban

Az álom és az ébrenlét határán, az éberálom illékony képei között nehéz tájékozódni. Nincs ott sem térkép, sem iránytű, mely segíthetne minket az eligazodásban. Ami szabad az egyben kényszerű is, az előre és a hátra megkülönböztethetetlen, magasság és mélység egyazon hullám amplitúdói: apály és dagály. Minden mozgás átmenet: kezdet és vég energiái egymásba folynak. Álmodunk szerelmet is, s egyszerre csak benne találjuk magunkat: felébredünk. Azt álmodjuk, hogy felébredünk, vagy csak hisszük, hogy álmodunk: ki tudná ezt eldönteni?

Második felvonás:

After Party

A felvonás a konvencióknak való megfelelés magányos és közösségi történéseinek törésvonalát tematizálja, az illuzórikus komfort-érzet és a magunkra maradás mindenki számára ismert konfliktusát. A fiatalokat érintő aktuális kérdésekre, gondokra, elképzelésekre reflektál, mindezt könnyed, játékos formában, humorral, táncszínházi leleménnyel prezentálva.

Act one:

Half Asleep

It is difficult to find one’s way in the borderland between sleep and wakefulness, amongst the shifting images of wakeful dreams. There are no maps or compasses available there to orientate us. Whatever is allowed is also forced; there is no difference between backwards and forwards, between height and depth, wave and amplitude; the falling and rising tides are the same. All movement is transition; the energies of the beginning and the end flow into each other. We dream of love and suddenly we find ourselves in the midst of it: we awaken. We dream that we are awake, or do we merely believe that we are awake; who could say?

Act Two:

After Party

The theme of this act is the fault line in the solitary and community events surrounding the conformity to conventions; the all-familiar conflict between an illusionary sense of comfort and remaining alone. The act reflects on current questions, problems, ideas that concern young people. This is presented in a light, playful form, with plenty of humour and dance theatre ingenuity.